Brexit-sopimus tulee, vai tuleeko?

Euroopan komissio on julkaissut 19.7.2018 varautumistiedonannon brexitiin liittyen. Tiedonannon tiivistelmässä todetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista eli brexit aiheuttaa seurauksia kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että Euroopan unionissa. Näitä seurauksia ovat esimerkiksi uudet tarkastukset EU:n (uudella) ulkorajalla, Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämien erilaisten lisenssien, lupien ja todistusten pätevyyteen liittyvät kysymykset ja tiedonsiirtoja koskevat uudet ehdot.

Tiedonannossa todetaan, että EU työskentelee ahkerasti, jotta sopimus hallitusta erosta saataisiin aikaan, ja odottaa kiinnostuneena keskusteluja EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan myöhempiä suhteita sääntelevistä puitteista. Erosopimukseen pääseminen ei kuitenkaan ole varmaa, ja myös siinä tapauksessa, että erosopimus syntyy, Yhdistyneen kuningaskunnan suhde EU:hun ei enää perustu sen asemaan jäsenvaltiona, vaan tilanne on perustavalla tavalla erilainen. Tämän vuoksi kaikkien niiden, joita asia koskee, on valmistauduttava siihen, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta 30. maaliskuuta 2019.

Brexitissä on nyt kaksi skenaariota: Jos erosopimus on ratifioitu ennen 30. päivää maaliskuuta 2019, niin että se voi tulla voimaan samana päivänä, unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa 1. tammikuuta 2021, eli 21 kuukautta kestävän siirtymäkauden jälkeen. Siirtymäkauden ehdot esitetään erosopimuksessa. Jos taas erosopimusta ei saada aikaan tai jos osapuolet eivät ratifioi sitä ajoissa, siirtymäkautta ei tule, vaan unionin oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa lakkaa 30. maaliskuuta 2019. Tämä on tilanne siinä tapauksessa, että sopimusta ei ole.

SA-TU Logistics seuraa tarkkaan meneillään olevia brexit-neuvotteluita ja valmistautuu palvelemaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja Suomen välillä kauppaa tekeviä yhtiöitä ja kansainvälisiä ulkomaankuljettajia tullausasioissa uudessa tilanteessa riippumatta siitä, millaisiin tuloksiin neuvottelut päättyvät.

Lue lisää varautumisesta EU-eroon
Varautuminen EU-eroon_LIITE