Brexit: Britanniasta tuotavien eläinperäisten tuotteiden tarkastuspaikka riippuu kuljetustavasta

Brexitin toteutuessa Britanniaa kohdellaan, ainakin aluksi, kuin mitä tahansa EU:n ulkopuolista maata. Eläinperäisten tuotteiden tuonnissa tämä tarkoittaa eläinlääkinnällisiä rajatarkastuksia, ja on mahdollista, että alkuvaiheessa eläinperäisten tuotteiden tuonti saattaa jopa hetkeksi pysähtyä. Kaikki riippuu siitä, millaisen sopimuksen Britannia saa neuvoteltua.

Kaikille Britanniasta tuleville eläinperäisille tuotteille ja eläville eläimille tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Tarkastuspaikka riippuu kuljetustavasta:

Merikuljetuksissa rajatarkastus tehdään Suomessa, paitsi jos kontti siirretään välisatamassa kuljetettavaksi kumipyöräliikenteessä lopun matkaa Suomeen tai kontti pysähtyy välisatamassa EU:n alueella yli 20 vuorokaudeksi. Silloin tarkastus tehdään ko. satamassa.

Suorissa lentokuljetuksissa rajatarkastus tehdään Suomessa. Jos erä kuitenkin siirtolastataan toiseen koneeseen EU:n alueella ja pysähdysaika on yli 48 tuntia tai jos erä siirretään lentokentällä kuljetettavaksi kumipyöräliikenteessä lopun matkaa Suomeen (“lentorekat”), tarkastus tehdään ko. lentoasemalla.

Siirtolastaukset vaativat tietyn ajan kuluessa ilmoituksen paikalliselle rajaeläinlääkärille. Sen lisäksi pidemmissä pysähdyksissä, jotka eivät kuitenkaan ylitä yllä mainittua aikaa, lähetykselle tehdään asiakirjatarkastus ko. satamassa tai lentokentällä.

Elävät eläimet tarkastetaan aina ensimmäisessä tarkastuspisteessä EU:n alueella.

Lisätietoa brexitin vaikutuksesta rajatarkastuksiin ja tullaukseen esko.holopainen@sa-tu.com