SA-TU Logisticsin Vuosaaren-terminaali on hyväksytty Muuksi valvontapisteeksi (CP)

Joulukuun 14. päivän jälkeen EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikkeita ja elintarvikekontakti-materiaaleja sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, samoin kuin eläviä eläimiä ja eläinperäisiä elintarvikkeita ja istutettavaksi tarkoitettuja kasveja, leikkokukkia sekä puutavaraa voi tuoda vain tiettyjen, näille tuoteryhmille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta. Tuotteiden fyysiset tarkastukset (tunnistustarkastus, kasvinterveystarkastus ja näytteenotto) täytyy tehdä joko hyväksytyllä rajatarkastusasemalla (BCP) tai ennakkoon hyväksytyssä muussa valvontapisteessä (CP). Muun valvontapisteen (CP) hyväksyntä tarkoittaa, että SA-TU Logisticsin terminaali täyttää valvonta-asetuksen ja sen nojalla säädettyjen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset sekä EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004 vaatimukset.

Lista hyväksytyistä varastoista

Eläimet ja eläinperäiset elintarvikkeet on ollut jo pakko ilmoittaa Traces-järjestelmässä, ja nyt sama vaatimus tulee myös kasvinterveystodistuksen vaativille kasveille ja kasvituotteille, sekä tehostetun tuontivalvonnan alaisille ei-eläinperäisille elintarvikkeille.
Tulli-ilmoitukset-yksikkömme palveluihin kuuluvat myös kasvien ja kasvituotteiden CHED-PP-ilmoitukset.