Energiakriisin vaikutus palveluidemme hinnoitteluun

Laajan energiakriisin seurauksena energian lähteenä toimivien raaka-aineiden ja sähkön markkinahinta on noussut ennen näkemättömiin lukuihin. Hintojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla ainakin kevään ajan. Satamaoperaattori Steveco on tiedottanut ottavansa käyttöön erillisen laskutuslisän energian kulujen vaikutusta tasaamaan. Pyydämme ottamaan huomioon mahdolliset jälkikäteen laskutettavat lisät tähän liittyen. Omalta osaltamme seuraamme tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa ryhdymme toimiin muuttuneiden toimintakulujen kattamiseksi. Tiedotamme tällaisessa tilanteessa toteutettavasta hinnoittelun muutoksesta erikseen.

Lisätietoa myynnin yhteyshenkilöltäsi.

SA-TU Logistics Oy