SA-TU haluaa toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla

Me SA-TUlaiset haluamme hillitä ilmastonmuutosta ja edistää kestävää kehitystä. Meille on tärkeää huomioida toimintamme vaikutukset ympäristössä ja yhteiskunnassa. Olemme toimineet vastuullisesti ja tehneet erilaisia ympäristöä huomioivia toimia jo aiemmin. Olemme esimerkiksi vähentäneet paperin kulutusta merkittävästi hyödyntämällä toimistotyössä useampaa näyttöpäätettä. Lisäksi käytämme sähköistä tiedonsiirtoa asiakkaan kanssa ja suosimme sähköistä viestintää. Olemme myös vaihtaneet lähettiautomme kaasutoimiseksi.

Nyt kehitämme yrityksemme ympäristövastuullisuutta rakentamalla ympäristöohjelman vuonna 2020. Alkuvuodesta kartoitamme toimintojemme ympäristövaikutusten lähtötason ja laadimme toimenpiteet, joilla yrityksemme merkittäviä ympäristövaikutuksia voidaan hallita ja vähentää.

Tammikuinen aamu Vuosaaren satamassa

Tavoitteena hiilineutraali Helsinki

Helsingin kaupunki aikoo olla hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueelta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen sitomat päästöt. Hiilineutraali Helsinki tavoitteeseen päästäkseen tarvitaan yhteistyötä helsinkiläisten, kaupungin, yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Myös Helsingin Satama on sitoutunut toteuttamaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. Helsingin Satama on laatinut oman Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelma, joka on jaoteltu neljään osaan eri hiilidioksidipäästölähteiden mukaan: sataman omat päästöt, työkoneiden päästöt, kumipyöräliikenteen päästöt sekä alusliikenteen päästöt.

Lue lisää Helsingin Satama:

Lue lisää Hiilineutraali Helsinki:

 

Kestävä kehitys = Maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka tarkoituksena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys sisältää ympäristön, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden.