Uusi IPAFFS- järjestelmä käyttöön eläinperäisten tuotteiden viennissä Iso-Britanniaan

Iso-Britannia ottaa käyttöön lokakuun alussa uuden IPAFFS-järjestelmän liittyen eläinperäisten tuotteiden tuontiin EU-alueelta. Ilmoitukset tulee antaa 24 h ennen lähetyksen saapumista Iso-Britanniaan. Vietävien tuotteiden vaatimuksena on lisäksi lähtömaan terveystodistus. Ilmoitukset tullaan antamaan Traces-järjestelmän kautta ja SA-TU pystyy tuottamaan nyt myös nämä ilmoitukset viejän puolesta.

Lisätietoja asiasta on saatavilla Import of products, animals, food and feed system (IPAFFS) – GOV.UK (www.gov.uk) sekä SA-TU:n yhteyshenkilöltä.