Terminaaliprojektimme etenee suunnittelupöydältä toteutukseen

Viime vuonna julkistettu SA-TUn uuden terminaalialueen rakennusprojekti etenee kovaa vauhtia ja suunnittelupöydältä aletaan siirtyä itse tekemiseen. Vuosaaren logistiikka-alueen autovaakakentälle nousevan kevytrakenteisen terminaalin pystytys on suunniteltu maalis-huhtikuun taitteeseen ja arvioimme, että uusi terminaali on toimintavalmiina huhtikuun loppuun mennessä. Sataman autovaaka jää palvelemaan nykyisiä asiakkaitaan normaalisti.

Alueelle nouseva ensimmäinen terminaalirakennus on leveydeltään 72,3 metriä ja syvyydeltään 30 metriä ja tuo meille uutta, katettua terminaalitilaa 2 170 m2 nykyisen terminaalin välittömään läheisyyteen. Uuden terminaalin seinäkorkeus on 7 metriä ja vaakakentälle avautuvat kaksi liukuovea ovat 8 x 6 metriä, jolloin isoja koneita ja autoja voi operoida sisätiloissa. Uuden terminaalin osalta SA-TUn terminaalien piha-alueet kasvavat myös merkittävästi, mikä mahdollistaa entistä paremmin myös projektitavaroiden säilyttämisen satamassa. Uuden alueen kokonaispinta-ala 11 146 m2, joten parannusta nykyisiin piha-alueisiin on tulossa merkittävästi.

Uusi terminaali on herättänyt asiakkaissamme kiinnostusta, joten selvästikin tarve uudentyyppiselle terminaalikonseptille on olemassa.