Pyydämme kiinnittämään huomiota väliaikaisen varaston ja tullivaraston tulli-ilmoitusten oikeellisuuteen

Suomen tulli kiinnittää huomiota tulli-ilmoitusten ja varastokirjanpidon oikeellisuuteen ja virheettömään tullausprosessiin.  Virheetön tulli-ilmoitus lisää tullivarmuutta ja takaa tavaran sujuvan ja nopean luovutusvaiheen.

Tullin AEO-kumppanina SA-TU Logisticsille tullivarmuus ja tulli-ilmoitusten oikeellisuus on tärkeää. Väliaikaisessa varastossa ja tullivarastossa olevien tavaroiden luovutusasiakirjojen on oltava virheettömiä muun muassa kolli- ja kilomäärien, pakkauslajien tai sijaintipaikan osalta.

Pyydämme kiinnittämään huomiota kolli- ja kilomääriin, pakkauslajeihin ja sijaintipaikkaan, ja varmistamaan, että myös muut tulli-ilmoituksia tekevät kuljetusketjun osapuolet tekevät samoin. Näin voimme välttää kaikki mahdolliset viiveet tavaran luovutusvaiheessa.