SA-TU Logisticsin uusi massatavaraterminaali käyttöön Vuosaaren satamassa

Massatavaraterminaalissa keskitytään ensisijaisesti sahatavaran, vanerin, liimapuun, erilaisten terästen sekä projektien ja muun vastaavan teollisen tavaran lyhytaikaiseen välivarastointiin, kontittamiseen ja konttien purkuun.

SA-TU Logistics-4
SA-TU Logisticsin toukokuussa 2015 tiedottaman miljoonainvestoinnin ensimmäinen vaihe, 4 000 m2 massatavaraterminaali on otettu käyttöön. Kokonaisuudessaan hankkeelle on varattu rakennusoikeutta 10 000 m2. Katetun tilan lisäksi terminaalilla on runsaasti kenttätilaa. Massatavaraterminaali sijaitsee Vuosaaren satamassa keskeisellä paikalla. Terminaalille on joustavat liikenneyhteydet ja myös rautatieyhteys.

IMG_1006
Massatavaraterminaalissa on käytössä Vuosaaren sataman ensimmäinen LoadPlate, automaattinen kontituslaite. Laitteella lastatessa kontin tilavuus voidaan yleensä hyödyntää paremmin.

Vuosaaren satamassa tuonti ja vienti ovat tasapainossa, joten vientikonttien saatavuus on yleensä hyvä. Kotimaanrahdin osalta kuljetusyhtiöt löytävät pääkaupunkiseudulta paremmin paluukuormia. Kuljetustehokkuus säästää sekä rahaa että luontoa.