SA-TU Logistics tarjoaa asiakkailleen SOLAS-määräysten vaatimia punnituspalveluita 1.7.2016 alkaen

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n tarkennetut SOLAS-määräykset astuvat voimaan 1.7.2016 samaan aikaan kaikkialla maailmassa. Määräysten mukaan laivaaja on vastuussa kontin bruttomassan (verified gross mass, VGM) ilmoittamisesta aluksen päällikölle, eikä aluksen päällikkö tai hänen edustajansa saa ottaa ahdattavaksi konttia, jonka bruttomassaa ei ole ilmoitettu.

SA-TU Logistics tarjoaa asiakkailleen 1.7. alkaen erillisenä palveluna kappaletavaran ja täysien konttien punnitusta ja bruttomassan ilmoittamista tarkennettujen SOLAS-määräysten mukaisesti.

Lisätietoa tarkennetuista määräyksistä löytyy mm. Trafin sivuilta.

SOLAS-määräysten toimeenpanossa voi tulla muutoksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti vielä ennen heinäkuun alkua.

Lisätietoa saat omalta yhteyshenkilöltäsi SA-TU Logisticsissa
tai myynniltämme sales@sa-tu.com, p. 029 170 8080.