Suurin osa tariffikiintiöistä jaetaan tulli-ilmoitusten hyväksymispäivän mukaan

Tariffikiintiö on tuontimäärälle määräajaksi myönnetty tullittomuus tai alennettu tulli. Kun kiintiö täyttyy, tavaraa saa edelleen tuoda maksamalla normaalit tullit.

Osaa tariffikiintiöistä hallinnoi komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (DG AGRI). Näiden kiintiöiden käyttäminen edellyttää kiintiötuontitodistuksen esittämistä. Kiintiötuontitodistusta haetaan Ruokavirastolta. Kun kiintiötuontitodistus on myönnetty, oikeus lukea tavara kiintiöön on tiedossa jo tulli-ilmoitusta tehtäessä.

Suurinta osaa tariffikiintiöistä hallinnoi komission verotuksen ja tulliliiton pääosasto (DG TAXUD). Kiintiöiden käyttö ei edellytä tuontitodistuksia, vaan ne jaetaan tulli-ilmoitusten hyväksymispäivän mukaisessa järjestyksessä. Kiintiöön mahtuminen on varmaa vasta kun jako on tehty. Kiintiön täyttyessä viimeisenä jakopäivänä käytettävissä oleva kiintiömäärä jaetaan kaikkien sinä päivänä käsittelyssä olevien pyyntöjen kesken.

Maahantuojan on hyvä huomioida, että tullauspyynnön lähettäminen ja tullauksen aloitus ei vielä takaa, että tuote mahtuu kiintiöön. Tarkistamme pyynnöstä kiintiötilanteen aina ennen tullausta. Jos kiintiö on menossa umpeen, voidaan miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja.