Trafi tekee vaikuttavuustutkimusta konttipunnituksia koskevasta määräyksestä – vastaa ja vaikuta!

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tutkimuksessa arvioidaan 1. heinäkuuta 2016 voimaan tulleen merikuljetuskonttien massan varmentamista koskevan SOLAS-määräyksen vaikutuksia. Tutkimuksessa selvitetään miten määräyksen alkuvaihe on sujunut, jotta mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan miettiä parannuksia ja esimerkiksi täsmentää Trafin ohjeistusta. Tutkimuksessa keskitytään määräyksestä koituneisiin toiminnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. Tutkimuksesta laaditaan raportti, joka julkaistaan toukokuussa 2017. Lisäksi tutkimustuloksista tullaan järjestämään erillinen tiedotustilaisuus 19. toukokuuta 2017. Lisätietoja tilaisuudesta tullaan julkaisemaan Trafin nettisivuilta:http://www.trafi.fi

Osallistu tutkimukseen