Uusia rajoituksia Venäjä-alkuperäisten rauta- ja terästuotteiden tuontiin

Tämä tiedote koskee sinua, mikäli tuot rauta- ja terästuotteita

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Euroopan komissio on rajoittanut terästuotteiden tuontia kolmansista maista sellaisten tavaroiden osalta, jotka sisältävät venäläistä alkuperää olevia tuotteita.

___________________________________________________________________

Syyskuun 30. päivästä 2023 alkaen tuonti-ilmoituksessa on ilmoitettava, sisältävätkö tuotavat tuotteet (jotka luokitellaan tavarakoodeihin välillä 7206 – 7229 ja 7301 – 7326) Venäjältä peräisin olevia tuotteita.

Tuojan on todistettava tämä alkuperä yhteistyössä tuottajan kanssa Mill Test Certificate -dokumentilla tai muulla Tullin hyväksymällä dokumentilla. MTC:n esittäminen on edellytys tuonti-ilmoitusmenettelyssä, ja siinä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

Puolivalmisteiden (ei täysin valmiiden tuotteiden) osalta on lisättävä MTC-asiakirja, josta käy ilmi vähintään seuraavat tiedot

 • Tuotantolaitoksen nimi;
 • Lämpönumeroon liittyvän maan nimi (sulatuskauhan maa);
 • Tuotteen luokitus (tavarakoodi) (6-numeroinen).

Täydellisille lopputuotteille on lisättävä monenkeskinen tunniste, josta käy ilmi ainakin seuraavat tiedot

 • Tuotantolaitoksen nimi
 • Lämpönumeroon liittyvän maan nimi (sulatuskauhan maa)
 • Tuotteen luokitus (tavarakoodi) (6-numeroinen)
 • Maan nimi ja sen laitoksen nimi, jossa seuraavat toiminnot tai toimenpiteet on suoritettu, tapauksen mukaan:
  • Kuumavalssaus
  • Kylmävalssaus
  • Kuumakastettu metallipinnoitus
  • Metallin elektrolyyttinen pinnoitus
  • Orgaaninen pinnoitus
  • Hitsaus
  • Lävistäminen/puristaminen
  • Piirtäminen/pilgerointi
  • ERW/SAW/HFI/Laserhitsaus

Näiden muutosten vuoksi Customs Support ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että teräs- ja rautatuotteisiin liittyvät tulliselvitykset ovat vaatimusten mukaisia. Tämä aiheuttaa joitakin muutoksia tulliselvitysvaatimuksiin, joiden osalta tarvitsemme yhteistyötä ja huomiotanne, jotta voimme varmistaa sujuvan tulliselvitysprosessin:

 • Jos kyseessä on Venäjän alkuperä, Customs Support on oikeutettu hylkäämään tuonti-ilmoituksen, sillä tällaisten tuotteiden tuominen ei ole enää sallittua.
 • MTC-asiakirja tai muu hyväksytty todistus tulee toimittaa Customs Supportille jokaisen maahantuontitilauksen yhteydessä, joihin asiakirja liittyy.
 • Lisäksi Customs Support ottaa käyttöön Letter of Indemnity-dokumentin. Pyydämme tämän LOI-dokumentin tuojilta, joka liittyviä tuotteita tuo.

Jos sinulla on kysyttävää tai epäilyksiä, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Kiitämme teitä yhteistyöstä ja ymmärryksestä tässä asiassa.