Vastuunsiirtolomakkeiden (yleisilmoitusten) etukäteen leimaaminen loppuu Vuosaaren tullissa

Suomen tulli on ilmoittanut Vuosaaren sataman logistiikkayhtiöille, että se ei enää leimaa vastuunsiirtolomakkeita (yleisilmoituksia) etukäteen ennen kuin AREX-sanoma on esitetty. Vastuunsiirtolomake oikeuttaa konttien siirtoon Vuosaaren-satama-alueella toimijalta toiselle.

Viikonlopun aikana satamaan saapuvien alusten kontit, jotka pitää käsitellä Vuosaaren sataman logistiikka-alueella samana viikonloppuna, täytyy passittaa terminaaleihin. Tällä saattaa olla vaikutusta yksiköiden käsittelyyn viikonloppuisin.

Pyydämme asiakkaitamme kiinnittämään huomiota siihen, että yksiköiden mahdollinen passitus satama-alueella vaatii entistä tarkempia tietoja yksikön sisällöstä. Passitusta varten tarvitaan aina vähintään tullinimike (6-numeroa) ja mahdollisimman tarkka tavarankuvaus.