Venäjän tulli sulkee Brusnitšnojen rajanylityspaikan TIR-kuljetuksilta 22.1.2016 alkaen

Suomen tullin Venäjän tullilta saadun tiedon mukaan Venäjän tulli poistaa Brusnitšnojen tullitoimipaikan TIR-toimipaikkojen luettelosta 22.1.2016 lukien. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Nuijamaan Venäjän vastaisella rajanylityspaikalla ei käsitellä TIR Carnet -asiakirjoja edellä mainitusta päivästä lukien. Lähimmät TIR-Carnet´ita käsittelevät toimipaikat Venäjän puolella ovat jatkossa Imatran ja Vaalimaan tullien vastaiset rajanylityspaikat Svetogorsk ja Torfjanovka.

Suomen tulli sallii ennen 22.1.2016 TIR-menettelyyn asetettujen tavaroiden kuljettamisen Nuijamaalle, mutta ei voi taata näiden TIR-kuljetusten pääsyä Venäjälle.  Suomen tulli ei aloita 22.1.2016 lukien Venäjällä päättyville TIR-kuljetuksille TIR-menettelyä Nuijamaalle, vaan ohjaa Venäjälle päättyvät TIR-kuljetukset lähimpien rajanylityspaikkojen, Vaalimaa tai Imatra, kautta.