Vuosaaren tullin asiakaspalvelu lakkautetaan 1.6.2019

Tulli on ilmoittanut lakkauttavansa Vuosaaren asiakaspalvelupisteensä kesäkuun alussa. Pääosa Tullin palveluista on sähköisiä, joten jatkossa asiointi tapahtuu pääasiassa tullin sähköisiä palveluita käyttämällä. Manuaalisesti leimattavia dokumentteja varten Tullilla on myös vaihtoehtoisia asiointitapoja. Lue lisää

SA-TU Logistics hoitaa jatkossakin asiakkaidensa fyysistä tullissa käyntiä vaativat toimeksiannot.

Lisätietoja: Päivi Rautatähti, asiakaspalvelu, SA-TU Logistics paivi.rautatahti@sa-tu.com tai p. +358 40 940 2168.