Ympäristöohjelmamme etenee – nyt mietimme konkreettisia keinoja vaikuttaa

Ponnistelumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvat. Vuoden alussa aloitettu ympäristöohjelmamme etenee ja seuraavaksi määritämme toimintaamme liittyviä ympäristönäkökohtia, joihin voimme vaikuttaa ympäristötyöllämme. Esimerkiksi energian säästämisellä, hiilidioksidipäästöjen ja jätteen vähentämisellä sekä ympäristönäkökohtien huomioimisella hankinnoissa voimme vähentää toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Jotta ympäristöasioissa saavutetaan tuloksia, ne täytyy yhdistää osaksi päivittäistä ja pidemmän aikavälin toimintaa. Ympäristöohjelmamme toteutumista seurataan ja sen seuraavat askeleet määritellään aina edelliset saavutettuamme.

Mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä ja tehdä ympäristöystävällisiä ratkaisuja ovat valtavat. Jo pienillä arjen valinnoilla vaikutetaan ympäristön hyvinvointiin ja pienistä puroista syntyy suuri virta. Siksi haluamme kannustaa myös sinua mukaan säästämään luontoa!