SA-TUn tarina - SA-TU Logistics

SA-TUn tarina

SA-TU Logisticsin tarina alkoi vuonna 1987, kun kolme huolintaliikettä, Oy Huolintakeskus Ab, Oy Henry Nielsen Ab ja John Nurminen Oy, päättivät vähentää päällekkäisiä toimintoja ja perustaa uuden yhtiön hoitamaan kaikki satamatullaus- ja pilkutustoimeksiantonsa. Uusi yhtiö aloitti toimintansa Satama ja Tullaus Oy:nä, mutta nimen rekisteröinti ei mennyt läpi Patentti- ja rekisterihallituksessa. Pienen pohdinnan jälkeen päätettiin käyttää henkilöstön työtehtävistä johdettua nimeä Helsingin Huolintatyönjohto Oy. Satama ja tullaus olivat kuitenkin tulleet jäädäkseen, ja yhtiöstä käytettiin jo 1990-luvulla yleisesti nimeä SA-TU. Yhtiön pääkonttori sijoitettiin Helsingin Länsisatamaan.

Yhtiöstä käytettiin jo 1990-luvulla yleisesti nimeä SA-TU

1990-luvun alkupuolella SA-TU aloitti tavarankäsittelytoiminnot Länsisatamassa. Samalla vuosikymmenellä Huolintakeskus siirsi lähettitoimintonsa SA-TUun. 1990-luvulla SA-TUn liikevaihto oli 1–2 miljoonan euron välillä.

Useiden logistiikka-alan monikansallisten fuusioiden myötä SA-TUn omistajat vaihtuivat. Yhtiön omistajia ovat olleet muun muassa ASG, Scansped, UPS SCS Finland, Fritz, Schenker ja DHL. Useiden omistajien ja liiketoiminnan luovutusten myötä yhtiöllä oli useita erikokoisia toimipisteitä ympäri pääkaupunkiseutua.

SA-TUn tuottamat palvelut alkoivat kiinnostaa myös muita huolinta- ja logistiikka-alan yhtiöitä

2000-luvulle tultaessa SA-TU oli kasvanut omistajiensa kanssa. Liikevaihto oli noussut noin 2,5 miljoonaan euroon.

Vuonna 2000 oli aika kehittää SA-TUn kuljetustoimintoa.

Vuonna 2001 SA-TU laajensi toimintaansa lentorahdin käsittelyyn, ja Vantaan Öljytielle avattiin lentoterminaali. Samana vuonna yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Niko Plith aloitti tehtävässään SA-TUlla.

Vuonna 2002 SA-TU muutti Länsisatamassa niin kutsuttuun Bunkkeri-rakennukseen.

Vuonna 2003 SA-TU solmi Helsingin sataman kanssa sopimuksen vapaavarastotoiminnasta, joka siirtyi SA-TUn hoidettavaksi Bunkkerissa.

Vuonna 2004 muutettiin Öljytieltä Manttaalitielle, ja lentorahdin käsittely sai seurakseen EU-trailerirahtien käsittelyn.

Lokakuussa 2005 SA-TUn hallitus päätti toteuttaa MBO-kaupan ja silloiset kolme omistajaa, DHL, UPS ja Kaukohuolinta, myivät osakkeensa SA-TUn johdolle. SA-TUn liikevaihto oli 3,5 miljoonaa euroa. Hieman aiemmin hallitus oli tehnyt päätöksen yhtiön nimen virallisesta muuttamisesta SA-TU Logistics Oy:ksi.

Uuden neutraalin omistajapohjan myötä SA-TUn palveluja oli helpompi tarjota kaikille yrityksille, jotka tarvitsivat kustannustehokkaita logistiikkapalveluja Suomessa. Asiakaskunta kasvoi nopeasti ja asiakkaita olivat muut huolinta- ja logistiikkayhtiöt, varustamot, teollisuusyritykset sekä tuonti- ja vientiyhtiöt.

Vuonna 2007 SA-TU siirsi Manttaalitien-toiminnot Vantaan Nuolitielle, jossa yhtiöllä oli varastohotelli ja käsiteltiin lento- ja EU-trailerirahtia.

Vuonna 2008 SA-TU Logistics sai Tullin myöntämän AEO-todistuksen (Authorized Economic Operator) ensimmäisenä suomalaisyhtiönä ja yhtenä ensimmäisistä yrityksistä Euroopassa.

Marraskuussa 2008 SA-TU muutti Länsisatamasta Vuosaaren uuteen satamakeskukseen. Muutto tarkoitti kaikkien yhtiön toimintojen keskittämistä Vuosaaren satamaan ja luopumista useista historian varrella eri puolelle pääkaupunkiseutua perustetuista ja liikkeenluovutuksen seurauksena siirtyneistä toimipisteistä.

Vuonna 2008 SA-TU Logistics sai Tullin myöntämän AEO-todistuksen (Authorized Economic Operator) ensimmäisenä suomalaisyhtiönä ja yhtenä ensimmäisistä yrityksistä Euroopassa

Vuonna 2012 yhtiö avasi toimiston Kotkaan tuottamaan CIS-maiden tavaravirtoihin liittyviä transitodokumentteja.

Toukokuussa 2015 SA-TU ilmoitti aloittavansa miljoonainvestoinnin Vuosaaren satamassa. Investoinnin ensimmäisessä vaiheessa Vuosaaren satamaan rakennettiin 4 000 neliön massatavaraterminaali. Kokonaisuudessaan hankkeelle on varattu rakennusoikeutta 10 000 neliötä. Pihatilaa on käytettävissä lähes 20 000 neliötä.

Toukokuussa 2015 SA-TU ilmoitti aloittavansa miljoonainvestoinnin Vuosaaren satamassa

Uusi massatavaraterminaali otettiin käyttöön syyskuussa 2015. Terminaalissa keskitytään ensisijaisesti sahatavaran, vanerin, liimapuun, erilaisten terästen ja projektien sekä muun vastaavan teollisen tavaran lyhytaikaiseen välivarastointiin, kontittamiseen ja konttien purkuun. Massatavaraterminaalissa on käytössä Vuosaaren sataman ensimmäinen automaattinen kontituslaite LoadPlate.

Syyskuussa 2015 SA-TU päätti keskittyä ydinliiketoimintoihinsa, ja Kotkan-toimipaikan liiketoimintaa alettiin hoitaa Vuosaaresta.

Maaliskuussa 2016 SA-TUlle myönnettiin Valvotun edustajan hyväksyntä EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan tarkastuksen perusteella. SA-TUsta tuli hyväksynnän myötä Vuosaaren sataman ensimmäinen toimija, jolla on mahdollisuus käsitellä terminaalissaan sekä lento-, meri-, rautatie- että maantierahtia.

Vuonna 2017 SA-TU Logistics vietti 30-vuotisjuhlavuottaan. Pienestä ja vaatimattomasta satamatullaus- ja pilkutusfirmasta on kasvanut vuosien saatossa monipuolinen logistiikkayhtiö. SA-TUlaisia on noin 60, ja yhtiö on suurin yksityisessä omistuksessa oleva tulli-ilmoitusten tuottaja Suomessa. Tulli-ilmoitusten lisäksi SA-TU käsittelee terminaalissaan Vuosaaressa ja kuljettaa koko Suomessa projekti- ja erikoiskolleja, ja yhtiön kontinvetopalvelu kattaa kaikki Suomen satamat.

Vuonna 2021 SA-TUn tulli-ilmoitustoiminnot tuli osaksi globaalia Customs Support -perhettä liittyen johtavaan tulli-ilmoitusten tuottajaan, toimipisteiden verkoston kattaessa usea Euroopan maat ja lisäksi Iso-Britannian. Customs Support voi nyt palvella asiakkaitaan Suomessa SA-TUn tulliasiantuntijoiden kokemuksella ja osaamisella. SA-TUn olemassa olevat asiakkaat hyötyvät Customs Supportin Euroopan laajuisesta tullausverkostosta.

Pyydä tarjous
X

    PYYDÄ TARJOUS

    Valitse palvelu:

    Tulli-ilmoituksetKuljetuspalvelutTavarankäsittely